Hauki ja hauenkalastus

Tapaus Rügen

Tapaus Rügen   Jos haluaa saada yli 15 kilon hauen, Suomen vesien sijaan kannattaa harkita Saksan Rügeniin lähtöä. Edellyttäen että jaksaa puuduttavaa kalastamista sen suuren toivossa. Rügen on Euroopan kuuluisimpia suurhaukipaikkoja. Esimerkiksi syksyllä 2011, sieltä saatiin ainakin kaksi yli 135 cm haukea. Koska Keski-Euroopassa on yleisesti tapana mitata painon sijaan vain pituus, tarkkoja painoja ei […]

Ison hauen ottiajat

Ison hauen ottiajat   Tämän artikkelin tarkastelujakso on avovesikausi huhtikuun alusta lokakuun loppuun. Aineisto kattaa 1940 kappaletta yli kuuden kilon haukia. Niistä reilut 1700 on vähintään kymmenkiloisia. Alarajaksi valitsin kuusi kiloa, koska kesäaikaan saattaa tuon painoinen hauki olla jopa metrin mitoissa. Osa aineistosta on saatu SHS:n jäsenten omista tilastoista, mutta suurin osa on Veikko Rinteen ylläpitämästä tietokannasta, […]

Hauki ja virtaukset

Hauki ja virtaukset   Kalan käyttäytymisen tuntemus voi tarjota paitsi maukkaita fileitä, myös mukavaa rentoutta vesillä. Kokemus “siellä se oli” voisi kenties joskus olla juuri se elämys, joka vapauttaa pakkosaaliin ikeestä. Onnistumisen tunteen voi myös kokea löytämällä syitä siihen, miksi kala oli juuri siinä. Vastaavasti ottipaikan toteaminen tällä kertaa tyhjäksi on jo sinällään kalastuskokemus. Mutta […]

Hauki ja tuulen suunta

Hauki ja tuulen suunta Tuulen suunnan vaikutus hauen aktiviteettiin Tässä artikkelissa tarkastellaan merialueella puhaltavien tuulten vaikutusta hauen kalastukseen. Tuulen suunnan vaikutuksesta puhuttaessa pitäisi ainakin jossain määrin kyetä erittelemään paikallistuulen ja laajemmalla alueella vaikuttavan tuulen vaikutus veden korkeuteen ja virtaamiin. Laajemman alueen tuulella tarkoitan suuremman vesialueen kuten Suomen- tai Pohjanlahden oloihin selkeästi vaikutttavaa voimakkaampaa tuulta. Myös pohjoisella […]

Vaellus

Vaellus Kotipaikkauskollinen hauki Tutkimusten mukaan hauki on kotipaikkauskollinen kalalaji. Hauki elää todennäköisesti kilometrin säteellä syntymäpaikastaan koko elämänsä, jos se olosuhteiden puolesta vain on mahdollista. Hauki tavoitettu kotipaikastaan Petokalat liikkuvat paljon Yksi kalastustaidon kulmakivistä on kohdelajinsa elintapojen ymmärtäminen. Yleensä taitavimmat kalastajat tuntevat hyvin kalojen biologiaa ja tapoja ja osaavat kalastaa kunakin vuoden- ja vuorokaudenaikana siellä, mistä […]

Tavallisimmat sairaudet ja loiset

Tavallisimmat sairaudet ja loiset   Kaloille sairauksia aiheuttavat lukuisat eri bakteerit, sienet ja virukset sekä erilaiset loiset, kasvaimet ja ravitsemushäiriöt. Lisäksi on joitain sairauksia, joiden aiheuttajia ei tunneta. Ihmiselle kalojen sairauksista tuttuja ovat lähinnä vain kaloissa selvästi näkyvät tai ihmiseen siirtyvät sairaudet. Hauilta tavataan yleisesti vain muutamaa (näkyvää) sairautta, eikä yksikään näistä – jos liha vain […]

Saalistus ja saaliinvalinta

Saalistus ja saaliinvalinta Hauen poikaset kuoriutuvat touko-kesäkuun vaihteessa. Aluksi kasveihin kiinnittyneet poikaset kasvavat ruskuaisen energian turvin, eikä niiden tarvitse syödä. Ruskuaisen ehtyessä poikaset alkavat aktiivisesti uida ja syödä selkärangattomia eläimiä kuten vesikirppuja ja hankajalkaisia. Kalaravintoon siirryttäessä hauen poikasten koko on noin 30 mm, joskin alle 10 cm:n poikanen käyttää yhä säännöllisesti myös hyönteisravintoa. Saalislajit Aikuisen […]

Hauen näköaisti

Hauen näköaisti   Valo ja värit Valo on sähkömagneettista aaltoliikettä. Useimmat eliöt pystyvät havaitsemaan ainakin osan sähkömagneettisesta aaltoliikkeestä. Valon osuessa esteeseen osa siitä imeytyy ja osa heijastuu. Kappale heijastaa vain itsensä väristä valoa. Kappaleen sanotaan olevan punainen, jos se heijastaa punaista valoa. Ihmisen väriaistimus on henkilökohtainen. Siihen vaikuttavat muun muassa ikä, näkökyky ja vallitsevat olosuhteet. […]

Hauen ikä ja kasvu

Hauen ikä ja kasvu Kasvu ja siihen vaikuttavat tekijät Suomen suurimmasta tai vanhimmasta pyydetystä hauesta ei ole varmaa tietoa. Useita yli 20 kilon haukia on kuitenkin luotettavien lähteiden mukaan saatu. Pituudessa 140 senttiä saattaa meidän vesissä olla jo erittäin vaikeasti rikottava maaginen raja. Naaras kasvaa koirasta selvästi nopeammin ja kookkaammaksi, joten isoimmat hauet ovat yleensä naaraita. […]

Hauki, Esox lucius

Hauki, Esox lucius Sukulaiset ja levinneisyys Hauet kuuluvat haukikalojen (Ecociformes) lahkoon ja haukien (Esocidae) heimoon, jossa tavataan viisi lajia: hauki, mustahauki, amerikanhauki, täplähauki ja jättihauki. Viidestä haukilajista Suomessakin tavattava hauki Esox lucius on laajimmalle levinnein. Sitä tavataan Pohjois-Amerikassa, Aasiassa ja Euroopassa. Muiden lajien levinneisyysalueet ovat paikallisempia. Hauen (Esox lucius) eteläisimmät esiintymispaikat Euroopassa ovat Ranskan, Italian […]