Seuraesittely

Suomen Haukiseura perustettiin Helsingissä 14.6.2001. Seuraa oli perustamassa parisenkymmentä aktiivista hauenkalastajaa, joilla oli yhteinen huoli hauesta – hauen arvostuksesta kalastuskohteena ja ruokakalana, mutta myös huoli maamme haukikantojen hyvinvoinnista. Suomen Haukiseura ry. rekisteröitiin yhdistysrekisteriin kolmen vuoden ikäisenä, heinäkuussa 2004.

Suomen Haukiseuran tarkoituksena on edistää suomalaista hauenkalastuskulttuuria sekä hauen arvostusta kalalajina ja virkistyskalastuskohteena. Suomen Haukiseuran lisäksi viimeaikaiset laihat meritaimen- ja merilohivuodet ovat nostaneet hauen arvostusta virkistyskalastuskohteena, minkä vuoksi onkin entistä tärkeämpää harjoittaa valikoivaa kalastusta. Valikoivan kalastuksen perusajatuksena on vapauttaa se osa kaloista, joita ei itse käytä ruoaksi. Valikoiva kalastaja ottaa ruokakalaksi ensi sijassa pyynnin yhteydessä vahingoittuneita kaloja ja vapauttaa hyvinvoivat yksilöt. Useimmat virkistyskalastajat tavoittelevat nimenomaan suuria kaloja, joten niiden vapauttaminen hyväkuntoisina takaa jatkossakin elämyksiä suurhaukien parissa. Lisäksi ne ovat lisääntymispotentiaaliltaan ja geeneiltään hyviä yksilöitä haukikannan suvunjatkajina.

Valikoiva vapakalastus ei ole yhtä kuin pyydystä ja päästä -kalastus (engl. catch and release, C&R), koska osa saaliista käytetään ruoaksi. Kalojen vapauttaminen valikoidustikin herättää silti voimakkaita tunteita ja kiivaita keskusteluja. Suomen Haukiseura pyrkii omassa toiminnassaan kunnioittamaan haukea ja käsittelemään vapautettavia kaloja mahdollisimman kalaystävällisesti sekä hyödyntämään oikeaa ja tutkittua tietoa hauen vapauttamisesta, jotta valikoiva kalastus olisi eettisesti kestävällä pohjalla.