Hauen vapakalastajan sitoumus

  1. Arvostan ja kunnioitan haukea hienona kalalajina.
  1. Pyrin toiminnallani edistämään maamme haukikantojen parempaa tulevaisuutta, hauen arvostusta urheilukalastuskohteena, valikoivaa vapakalastusta ja hauen arvostusta ruokakalana.
  1. Kunnioitan haukea myös saaliina. Käsittelen pyytämääni haukea varoen.
  1. Otan vain ne pyytämäni hauet, jotka käytän tai lähipiirini käyttää ruoaksi omassa kotitaloudessaan. En toimita haukia myyntiin.
  1. Ensisijaisesti otan käyttöön vahingoittuneet kalat koosta riippumatta.
  1. Palautan veteen suuret hauet, paitsi pahoin vahingoittuneet.
  1. Kun otan hauen ruokakalaksi, tapan sen välittömästi. Käsittelen myös kuollutta haukea kunnioittavasti.
  1. Pyrin käyttäytymään kalavesillä kaikin tavoin sivistyneesti ja aiheuttamatta häiriötä ranta-asukkaille tai muille vesillä liikkujille. En roskaa vesiä enkä rantoja.
  1. Pyrin suojelemaan haukien kutulahtia ja niiden lähistöä julkisuuden aiheutamalta kalastuspaineelta. En aiheuta tuntemilleni kalapaikoille liiallista kalastuspainetta.
  1. En julkaise haukea halventavia kirjoituksia tai kuvia tiedotusvälineissä tai internetissä enkä pienessäkään seurassa tai toimi tässä mainittujen periaatteiden vastaisesti.