Yleistä

Vapautus

Tutkimusten mukaan hauki selviää pyyntitapahtumasta hyvin, mikäli sitä käsitellään  asiallisesti. Yksi Suomen Haukiseuran tavoitteita onkin edistää tietoutta oikeista käsittelytavoista. Mikäli hauki ei takaisin laskettaessa osoita välittömiä elpymisen merkkejä tai se vuotaa runsaasti verta, se on syytä ottaa ruokakalaksi koosta riippumatta.

Koska vapautuslistan tavoitteena on edistää suurhaukien vapauttamista, listalle hyväksyttävien kalojen ja niistä otettujen kuvien tulee osoittaa, että kala on pyydetty vastuullisesti, sitä on käsitelty asianmukaisesti ja se on varmasti vapautettu hyvävoimaisena. Tämän vuoksi Suomen Haukiseura hyväksyy tai hylkää jokaisen ilmoituksen tapauskohtaisesti. Pääsääntöisesti listalle ei kelpuuteta kaloja, joista vuotaa runsaasti verta, joita roikotetaan esimerkiksi silmistä tai jotka on kuivalla maalla.

Suomen Haukiseura ylläpitää kunniataulokkoa niistä hauenkalastajista, jotka ovat laskeneet takaisin suuren, vähintään seitsemän kilon painoisen ja/tai metrin mittaisen hauen.

Ilmoittaudu vapauttajien kunnialistalle tästä!

Arvokkaampi siiman päässä kuin lautasella

Suomen Haukiseuran tavoitteena on edistää vastuullista hauenkalastuskulttuuria maassamme. Yksi ilmentymä on suurhaukien vapautuslista, johon sadat kalastajat ovat vuosien varrella ilmoittaneet kalojaan.

Hauen vapakalastajat tavoittelevat ennen kaikkea suuria yksilöitä, kymppihaukia. Pyyntipaine kohdistuu siis erityisesti niihin yksilöihin, joiden lisääntymiskyky on paras ja jotka tuottavat geneettisesti vahvimpia jälkeläisiä.

Koska suurhauet ovat tulevaisuudessakin vapakalastajien halutuinta saalista, niiden tappamista tulisi välttää. Hyväkuntoisen suurhauen takaisin laskeminen takaa suurhaukikantojen elinvoimaisuuden myös jatkossa. Ruokakaloiksi kannattaa valita keskikokoisia yksilöitä.

– Tutkimusten mukaan hauki selviää pyyntitapahtumasta hyvin, mikäli sitä käsitellään asianmukaisesti. Niinpä suosittelemme, että jokainen haukea kalastava asettaa itselleen henkilökohtaisen ylämitan. Ylämitta voi vaihdella vesistön ja kalastajan kokemuksen mukaan, mutta hyvä nyrkkisääntö on vähintään seitsemän kilon paino tai metrin pituus, sanoo Suomen Haukiseuran hallituksen jäsen, iktyonomi Teemu Koski.

Hinnalla millä hyvänsä ei pidä kuitenkaan haukiakaan vapauttaa. Jos hauki ei takaisin laskettaessa osoita elpymisen merkkejä ensimmäisen minuutin aikana tai se vuotaa runsaasti verta, se on syytä ottaa ruokalaksi koosta riippumatta.

Vapautuslistalla kymmeniä tonneja suurhaukia

Suomen Haukiseura ylläpitää listaa niistä vastuullisista kalastajista, jotka ovat vapauttaneet suurhauen. Vuosien 2002-2012 aikana 635 suomalaista hauenkalastajaa on ilmoittanut vähintään yhden suurhauen vapautuslistalle. Vaikka kultakin kalastajalta on listalle hyväksytty vuosittain vain yksi ilmoitus, kappalemäärä kipuaa yli 1 200:n. Monet ovat vapauttaneet vuoden aikana useita muitakin kaloja, joten todellinen määrä on useita tuhansia. Kiloissa mitattuna kyse on kymmenistä haukitonneista.

– Haukiseuran listalle ilmoitetaan joka vuosi vähintään sata takaisin laskettua suurhaukea. Parhaana päivänä ilmoituksia saatiin kahdeksan. Surulliselta tuntuisi, jos nämäkin kalat olisi nuijittu hengiltä ja survottu lihamyllyyn. Vaikka haukipullat ovatkin maukkaita, mieluummin pitelen suurhaukea siiman päässä kuin haarukan nokassa, Koski pohtii.

Suurin Haukiseuran listalle ilmoitettu ja takaisin laskettu hauki painoi 16,85 kiloa. Vapautettuna sillä on mahdollisuus kasvaa vielä Suomen ennätyshaueksi. Yli 16 kilon haukia listalla on yhteensä kaksi, ja muita yli 15-kiloisiakin peräti viisi.

Suurhauki – arvokala

Suurhauki on arvokala niin vahvojen geenien pankkina, virkistyskalastuskohteena kuin vesistöjen luonnollisena poistokalastajana. Suurhauki on paljon arvokkaampi vedessä kuin lautasella. Niinpä meidän suomalaisten olisi aika luopua siitä ikiaikaisesta perinteestä, jossa kaikkein suurimmat yksilöt pääsevät kaikkein varmimmin hengestään.

Yhä useammat vastuulliset kalastajat ovat ymmärtäneet vesistönsä kestävän käytön ja asettaneet itselleen vapaaehtoisen ylämitan ja päästävät sitä suuremmat kalat takaisin. Suuren kalan määritelmä vaihtelee vesistökohtaisesti, mutta kaikkialla viisikiloista voi jo pitää suurena haukena. Parhaita ruokakaloja ovat noin 1-3 kg hauet sekä pyynnin yhteydessä pahasti vahingoittuneet suuremmat. Terveen ja hyvävoimaisen suurhauen vapautus on kuin laittaisi rahaa haukipankkiin.

Näyttää kuitenkin siltä, että vapautettavan hauen käsittely ei ole kaikille ihan päivänselvää hyvästä tahdosta huolimatta. Sen vuoksi kokosimme tähän vapauttajan ”kymmenen käskyä”. Onnistunut vapautus on vapauttava kokemus myös kalastajalle.

Päätä etukäteen, aiotko ottaa ruokakaloja ja minkäkokoisia. Kalan käsittelyn kannalta on oleellinen merkitys sillä, aiotaanko kala pitää vai vapauttaa.

Varaudu vapauttamiseen hankkimalla sellaisia välineitä joiden avulla kalan voi nostaa vedestä, irrottaa uistimesta ja punnita ilman vaurioita. Tällaisia ovat esimerkiksi solmuton kumihavashaavi, punnituspussi ja pitkät pihdit.

Pidä välineet käsillä, sillä punnituspussin ja pihtien kaivaminen veneen takalaatikosta on usein myöhäistä siinä vaiheessa kun suurhauki on jo veneessä. Varaudu siis aina siihen, että saat sen suuren.

Tee rohkeita ratkaisuja. Katkaise esimerkiksi koukku, jos se on kalan selviämisen kannalta järkevää. Tai jos kala vuotaa vähänkin, harkitse mittaamisen, punnitsemisen ja kuvaamisen tarvetta. Voit myös vähentää koukkujen määrää tai käyttää väkäsettömiä koukkuja irrotuksen helpottamiseksi.

Ole rauhallinen, mutta ripeäotteinen. Jos käytössäsi on haavi tai punnituspussi, kalaa kannattaa pitää operaation aikana mahdollisimman paljon vedessä, jolloin ilma-altistus lyhenee.

Punnitse vaakatasossa, jos mahdollista. Suurkala on järkevämpää punnita haavissa kuin pystyssä leuasta roikotettuna. Raskaan mätikalan nikamat saattavat vaurioitua punnituksessa.

Vältä vääriä otteita – siis sellaisia, jotka ovat hauelle luonnottommia. Älä roikota suurta haukea pitkään pystyssä, älä laske sitä kuivalle tai roskaiselle alustalle, kuten maahan, ellei ole pakko. Älä pidä sitä myöskään pitkään kuivilla. Yli viiden asteen pakkasella haukea ei voi vapauttaa.

Elvytä kalaa ennen vapautusta. Pidä kalasta kiinni vedessä ja odota, että se lähtee reippaasti uimaan. Se, että työnnät kalan vauhdilla pinnan alle ei varmista sen selviämistä.

Ole valmis tappamaan. Jos kala vuotaa runsaasti verta, on saanut pahoja silmä- tai kidusvaurioita tai ei lähde elvytyksestä huolimatta uimaan, ota kala ylös. Hinnalla millä hyvänsä ei pidä yrittää vapauttaa kalaa.

10§ Ota kalaa kunnioittava kuva. Toimi ripeästi, mutta huolellisesti. Ole kriittinen itsellesi, erityisesti kun julkaiset saamasi kalan kuvan netissä. Oliko kala varmasti vapauttamiskelpoinen? Näyttääkö kuva siltä, että kala on voimissaan? Ole valmis myös siihen, että internetissä julkaistu kuva saa julkisen teilauksen, jos siihen on aihetta.

Tämä lisäpykälä on vastuullisen kalastuksen puolestapuhujille:

11§ Säilytä suhteellisuudentaju. Et pysty suojelemaan jokaista Suomen suurhaukea. Osa kalastajista saa viiden kilon hauen kerran elämässään, jos silloinkaan. Ei voi olettaa, että tällainen kalastaja on hankkinut saman välinearsenaalin kuin monta suurhaukea vuodessa saava. Eikä ensimmäistä suurkalaa saava myöskään pysty käsittelemään kalaa kuin ammattilainen. Ohjataan ja neuvotaan, mutta ei tuomita eikä jeesustella.